Contact us

Beijing Celestone IT Co., Ltd.
Room 301, Jincheng Center, Fanggu Road,
Fangzhuang, Fengtai District, Beijing,
CHINA 100078
Mobile:18610078325
Phone:(8610)87670820
Fax:(8610)87672728
Web:www.celestone.com.cn
E-mail:info@celestone.com.cn